สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนบำรุงเมือง

 

แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

โทร. 02-226-2136 - 38 Fax 02-225-7430

 

Email: samranrat@royalthaipolice.go.th