งานชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์
สน.1 - 877
 

รอง สวป.สน.สำราญราษฎร์