ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันปราบปราม

...

ตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

...

 

จับกุมยาบ้า ยาไอซ์

วันที่ 18 มกราคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้จับกุมตัว นายอัมรินทร์ เสรีสวัสดิ์ ที่บริเวณซอยราชดำเนินกลางใต้ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษ ยาบ้า - ยาไอซ์ ไว้ในความครอบครอง