งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์

   

งานสืบสวน  

  -  มี  รอง ผกก.ส. 1 นาย , สว. 1 นาย ,  รอง สว. 3 นาย ,   ชั้นประทวน  9 นาย

  -  แบ่งเป็น  2 ชุดปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ผลัดละ  24 ชั่วโมง