งานอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์
ภารกิจ
 

1102102020041

 

พ.ต.ท.ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพันธ์

 

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

สน.สำราญราษฎร

 

สน.1 - 873

 

พ.ต.ต.บุญส่ง เสมเถื่อน

 

สารวัตรอำนวยการ สน.สำราญราษฎร์

สน.1 - 874

ร.ต.ท.หญิง ณชิตา แก้วดวงใหญ่

 

รองสารวัตรธุรการ สน.สำราญราษฎร์

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 

ปน.1 - 4982

(ว่าง)

จนท.ธร. (ปท 1)(นส.)(ธร.)

1.

ปน.1 - 5109

ด.ต.กัมพล วณิกสัมบัน

ทำหน้าที่ธุรการต่างด้าว

ขอพระราชทานยศ , เครื่องราชฯ, ขอขั้นเงินเดือน

ประเมินผล , เบิกค่าเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร , อาหารผู้ต้องหา

เบิกจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ , เงินสวัสดิการ สน.

2.

ปน.1 - 7271

ด.ต.สุดใจ ทะสูญ

 

ทำหน้าที่การเงิน เบิกค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล

นำส่งรายได้แผ่นดิน , เงินประกันผู้ต้องหา

 

3.
 

ปน.1 - 5007

ด.ต.ปณิธิ วงศ์ใหญ่

 

ทะเบียนพล , พัสดุ-ครุภัณฑ์ , วินัย , งานแต่งตั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง งานวินัย การเกษียณ - เงินบำเหน็จ-บำนาญ

ขออนุญาตสถานบริการ

4.
ปน.1 - 5000

ด.ต.บุญส่ง ดงปารีย์

 

ทำหน้าที่นำสาร

ทำหน้าที่การเงิน , บัญชีแยกประเภท , สมุดคงเหลือประจำวัน

ค่าสาธารณูปโภค

 

 

5.
ปน.1 - 5050

ส.ต.ต.นรินทร์ สิทธิผล

ทำหน้าที่การเงิน

เงินเดือน , กบข.

 

6.
ปน.1 - 5006

ส.ต.ต.คุณากร สินธวาชีวะ

ทะเบียนพล , พัสดุ-ครุภัณฑ์ , วินัย , งานแต่งตั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง งานวินัย การเกษียณ - เงินบำเหน็จ-บำนาญ

งานแผน

 

     
1.ทะเบียนพล (งานบุคคล)

2.การเงิน/พัสดุ

3.ทะเบียนคนต่างด้าว

4.นำสาร

5.อนุญาตต่างๆ